free Saeed Malekpour

چه با ریش و چفیۀ دیروز، چه با پاپیون و کت شلوار و تی شرت امروز

on August 18, 2013

1146656 561386847232282 1505970292 n  چه با ریش و چفیۀ دیروز، چه با پاپیون و کت شلوار و تی شرت امروز

سعید حجاریان، ناظم دبیرستان ما بود. دبیرستان رشد منطقۀ ۱۶، طی سالهای ۶۷ تا ۶۹ که من اونجا درس میخوندم و بعد از اینکه در سال ۶۸ از وزارت اطلاعات کنار گذاشته شد، آمد و شد معاون دبیرستان ما. او کسی بود که ما رو مجبور کرده بود در دبیرستان مثل طلبه‌ها لباس بپوشیم ؛ اگر آستین هامون رو بالا تا میزدیم، اگر ریشهامون رو از ته میزدیم ، اگر لباس رو توی شلوار میگذاشتیم، اگر دکمۀ آخر یقه مون رو نمی بستیم، ایشون هم تنبیه مون میکرد و هم از انضباطمون کم میکرد . تنبیهش هم این بود که انگشتهامون رو میگذاشت لای در و در رو روی انگشتان ما با ضرب می بست .
او خیلی از بچه‌ها رو جذب سازمان اطلاعات میکرد. بعنوان نمونه بچه‌ها رو تشویق میکرد در زنگ تفریح کیف هم رو بگردند ، اینطوری شد که یکی از بچه‌ها توی کیف من عکس داریوش پیدا کرد و باعث شد سال چهارم من رو در اون دبیرستان ثبت نام نکردند ؛ یا اینکه سپرده بود در بیرون از مدرسه هرکسی مدل لباسش رو عوض کرد بقیۀ بچه‌ها بروند و بهش خبر بدهند.
بر من پوشیده نیست که ایشون یکی از فدائیان جمهوری اسلامی بوده و هست . از بانیان وزارت اطلاعات و مدتی هم وزیر اطلاعات. هرچند مدتی ساز مخالف خامنه‌ای میزد، ولی مخالفتش از این بابت بود که در بریز و بپاش قدرت بهش میدان داده نشد . او حالا که شانس به بازی گرفته شدن را با روی کار آمدن حسن روحانی بدست آورده، انقلاب ۸۸ رو زیر سؤال برده تا یکبار دیگر مطیع بودن خودشون رو از اوامر خامنه‌ای نشون بده.
خامنه‌ای گفت مغضوبین سال ۸۸ بیایند و عذرخواهی کنند، ایشون هم آمد و گفت در سال ۸۸ در انتخابات تقلبی صورت نگرفته . ایشون یک نمونه از اصلاح طلبان طرفدار بقای جمهوری اسلامی ، پا جای پای دوستش، عطا مهاجرانی گذاشته که بلافاصله بعد از فرمان ضد انسانی خمینی بر قتل یک نویسندۀ اکس مسلم(سلمان رشدی)، بسرعت نقدی بر اون کتاب اون نویسنده نوشت . هرچند نقدش خیلی بیشتر از اصل کتاب نقدپذیر بود، ولی برای خوش خدمتی نوشت . حالا هم سعید حجاریان، بچۀ بازار دوم نازی آباد، بسیجی قسم خوردۀ سابق و سرباز همیشگی ولایت، داره خوش خدمتی میکنه و با دهن کجی به روی جانباختگان و بازداشت شدگان و آسیب دیدگان سال ۸۸ و همه دوران جمهوری اسلامی به فراخوان خامنه‌ای لبیک میگوید. دوستان، این موج سوارهای رژیم رو بشناسید و فریبشون رو نخورید . اینها از جنس خمینی و خامنه‌ای هستند . از جنس ما نیستند . بسیجی هستند ، چه با ریش و چفیۀ دیروز، چه با پاپیون و کت شلوار و تی شرت امروز

امیر

۲۷ مرداد ۱۳۹۲

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: