free Saeed Malekpour

بیست و هشتم مرداد روز یورش به‌کردستان – ویدئو

on August 20, 2013

متن زیر را ٣ سال پیش برای کردیش پرسپکتیو تهیە کردە بودم کە با اندک تغییرتی اینجا بازنشر می کنم.

رحمان جوانمردی

۲۹ مرداد ۱۳۹۲

jangande turk بیست و هشتم مرداد روز یورش به‌کردستان   ویدئو۳٣ سال پیش در چنین روزی هواپیماها، توپ و تانکهای ارتش و سپاه پاسداران گلوله‌ها و بمبهای خود را بر کردستان باریدن گرفتند. در چنین روزی کردستان در میان بهت و ناباوری شهروندان کرد، اعم از پیر و جوان، زن و کودک، با همه تجهیزات نظامی موجود در یک حمله وحشیانه مورد هجوم حکومت مرکزی قرار گرفت.

آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی در یک پیام واضح و روشن فرمان قتل عام درکردستان را صادر کرد. آیت الله تازه به قدرت رسیده به ارتش، ژاندارمری و سپاه دستور داد* که با همه تجهیزات خود کردستان متمرد را در هم بکوبند. آیت الله خمینی در پیام دیگری به خلخالی حاکم شرع مشهور در ایران دستور رفتن به کردستان و “ختم غائله” را داد.

کودکان در کوچه‌ها از هراس انفجار بمبها و شکستن دیوار صوتی، وحشت زده از مادران و پدران خود پناهگاه امنی میخواستند اما مادر و پدران کرد در آن روزگار هیچ مامنی نداشتند. ترکش بمب و تکه‌های خمپاره و دیوارهای فروریخته از انفجار، بر سر مردمانی فرریختند که تنها گناهشان زندگی در منطقه‌ای بود که به جمهوری اسلامی چە در رفراندم و چە در دیکتە و استبدادش “نه” گفته بود. حمله از پاوه و به بهانه درگیری در آنجا شروع شد. اما نقشه آنان، سرکوب همه منطقه و دستور خمینی بوضوح شهر و دهات و تمامی کردستان را هدف گرفته بود. انتظار درگیری و حمله مسلحانه بامردم دور از ذهن نبود ولی استفاده از تجهیزات جنگی سنگین را ساکنین شهر و روستای کردستان احتمال نمیدادند. پاکسازی آنها همه مردم و خشک و تر را با هم هدف گرفتە بود و همە را در آتش سوزاند.

در هر جای دنیا حتی از حاکمین اشغالگر نیز انتظار حمایت از مردم بی دفاع و غیر مسلح می‌رود. طبیعتن مردم کرد نیز منتظر قتل کودکان، پدر و مادران پیرشان را از جانب هیچ نیرویی نداشتند. نیروهای مهاجم بعد از ورود، شهرها و روستاها را خالی از سکنه می یافتند. زخمیها اگر در بیمارستانی و درمانگاهی تحت مداوا بودند توسط نیروی “پیروز” حکومتی به میدانهای اعدام آورده و بلافاصلە تیرباران می شدند. سپاه پیروز با استفاده از ناجوانمردانەترین ترفندها و غیر متعارفترین روشها در یک کارزار نظامی، همه جا را مشمول پاکسازی خود کرد. حمل و نقل مواد غذایی و آذوقه را بر مردمی که به کوهها و جاهای دور افتاده‌تر غیر قابل دسترس رفته بودند ممنوع نمود. تحریم بە تمام معنی اعـال می شد. بعد از ۳٣ سال از این فاجعە هنوز آمار دقیقی از کشته‌ها و زخمی شدگان این حمله وجود ندارد. در جاجای کردستان در پاکسازیهای وحشیانه شهروندان غیر مسلح و بی دفاع قتل عام شدند. روستاهایی که کل ساکنین حاضر در زمان پاکسازی آنها قتل عام شدند در کردستان کم نیستند.

بدین صورت بود کە همه کردستان را پادگان کردند و بر هر کوهی و بر سر هر برزنی یک گروه نظامی مستقر شد. همزمان با ورود نیروهای نظامی بدرون شهرهای عمده کردستان، آیت‌الله خلخالی، حاکم شرع منتسب رهبر نیز دست بکار شد. سپاه پیروز هرآنکه را که قادر به گریختن نبود و در پناهگاهی پناه جسته بود یا در بیمارستانی تحت مداوا بود یافتند و به‌صرف کرد بودن نزد حاکم شرع انقلابی آوردند و همانطور که همگان میدانند او نیز در دادگاه‌های مشهور سحرایی خود همه را به جوخه اعدام سپرد. آیت‌الله خلخالی بدستور خمینی که “ختم غائله” را از او طلب کرده بود در چند روز در کردستان ۵۹ نفر انسان پاک و بی گناه را بقتل رساند.

خلیل بهرامی خبرنگار اعزامی اطلاعات در آن روزها:
در فرودگاه، وقتی که ۱۰ مرد دستنبد به دست روی نیمکت چوبی در برابر صادق خلخالی نشستند. نفر یازدهم مجروح بود و کنار در روی برانکاردی قرار داشت.

آقای بهرامی در یادآوری خاطراتش میگوید، قاضی عمامه اش را برداشت. کفشهایش را درآورد. پایش را روی صندلی گذاشت. از پشت عینک زندانیان را برانداز کرد و نامشان را پرسید. قاضی اتهامات انتسابی متهمان را چنین برشمرد: قاچاق اسلحه، تحریک به شورش و قتل.
بهرامی میگوید: «هیچ مدرکی ارائه نشد. همه‌اش حدس و گمان بود» پس از نزدیک به ۳۰ دقیقه، خلخالی یازده مرد را “مفسد فی الارض” اعلام کرد. چند نفری گریستند.

بهرامی می گوید: “در عقب، علی کریمی بود، یکی از محافظان شخصی قاضی، با کفشهای سفید، شلوار سفید، پیراهن سفید، عینک آفتابی و جلد تپانچه کمری. پس از تقریباً ۱۰۰ متر، یک مأمور، محکومان به مرگ را روی یک زمین خاکی از حرکت بازداشت. همه اعدام کنندگان به جز یک نفر دور سرشان چفیه بستند. چهره‌های شیعیان و چشمان کردها اکنون پنهان شده بود.

فیلم ازقتل عام مردم کردستان با فتوای خمینی درسال۵۸

به گفته این خبرنگار، آقای کریمی از زندانیان خواست وصیت کنند. مردها چیزی نگفتند، همه ساکت بودند به جز یک نفر. او عیسی پیروالی بود که به گفته بهرامی، برای نجات خود گریه میکرد. او ساندویچ فروشی بود که عضو هیچ حزب سیاسی نبود فقط یک تفنگ داشت و متهم به قتل شده بود. رزمی میگوید: «او ترسیده بود، نمیتوانست بایستد» سربازان از یکی از زندانیان خواستند تا او را نگاه دارد.
اولین نفر سمت راست، ناصر سلیمی کارمند اداره بهداشت سنندج، دست راستش را روی سینه اش گذاشت. دستش باندپیچی شده بود. به گزارش روزنامه‌های آن زمان، در یک جنگ خیابانی مجروح شده بود. در برابر او تنها سرباز بدون چفیه، مسلسلش را بالا برد.

سربازان به کریمی چشم دوختند. محافظ شخصی قاضی اسلحه‌اش را از جلدش بیرون آورد. همه نمرده بودند. محافظ روی احسن ناهید، زندانی خوابیده روی برانکارد (دانشجوی پلی تکنیک)، خم شد و یک گلوله به سرش شلیک کرد. رزمی دوربینش را قاپید. کریمی به سوی بعدی رفت و به سویش شلیک کرد. او همین طور پیش میرفت – یک گلوله برای هر نفر.

اعدام ۱۱ نفراز اهالی شهرستان پاوه، ساعت ۲ و ۴۰ دقیقه بامداد ۲۸ مرداد ماه ۱۳۵۸ درزندان دیزل آباد کرمانشاه:
۱٫ عبداله نوری
۲٫ هوشنگ عزیزی
۳٫ محمد محمودی
۴٫ یداله محمودی
۵٫ حسین شیبانی
۶٫ هرمز گرجی بیانی
۷٫ مظفر فتاحی
۸٫ محمد عزتی
۹٫ محمد عزیزی
۱۰٫ اذرنوش مهدویان
۱۱٫ اصغر بهبود

اسامی ۷ تن دیگر از اعدام‌شدگان پاوه بامداد روز ۲۹/۵/۱۳۳۵۸، درمحوطه زندان دیزل آباد کرمانشاه:

۱٫ حاجی افراسیاب
۲٫ عبدالوهاب ملک شاهی
۳٫ عمادالدین ناصری
۴٫ عبدالکریم کریمی
۵٫ محمد نقشبندی
۶٫ عزیزمراد
۷٫ مراد ذوالفقاری

اعدام ۹ نفر درشهر مریوان، ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه ۳ شهریورماه ۱۳۵۸:

۱٫ حسین مصطفی سلطانی(دبیر دبیرستانهای مریوان)
۲٫ امین مصطفی سلطانی( معلم آموزش و پرورش)
۳٫ احمد پیرخضری (کارمندبیمارستان)
۴٫ حسین پیرخضری (معلم)
۵٫ فایق عزیزی (عضو ستاد حفاظت از شهر)
۶٫ علی داستان ( پیشمرگه )
۷٫ بهمن اخضری (پزشک و فیلمبردار)
۸٫ جلال نسیمی
۹٫ احمد قادرزاده اهل روستای دره‌تفی

اعدام ۱۱ تن در شهرستان سنندج روز ۵ شهریور ۱۳۵۸ ساعت ۵ بعدازظهر ۲ تن ازانها مجروع بودند(احسن ناهید از ناحیه ران پا، با استفاده از برانکارد و ناصر سلیمی، از ناحیه دست راست).

۱٫ احسن ناهید
۲٫ شهریار ناهید
۳٫ جمیل یخچالی
۴٫ ناصر سلیمی
۵٫ عبداله فولادی
۶٫ مظفر نیازمند
۷٫ سیروس منوچهری
۸٫ اصغر مبصری
۹٫ مظفر رحیمی
۱۰٫ عیسی پیرولی
۱۱٫ عطا زندی

اعدام ۲۰ نفر در شهرستان سقز ساعت ۷ بامداد ۶ شهریور ۱۳۵۸:

۱٫ احمد سعیدی
۲٫ قادر بهار
۳٫ محمد بابامیری
۴٫ رسول امینی
۵٫ ناجی خورشیدی
۶٫ کریم رضائی
۷٫ انور اردلان
۸٫ سیف اله فیضی
۹٫ علی فخرایی
۱۰٫ عبداله بهرامی
۱۱٫ سیدحسن احدی
۱۲٫ محمد درویش نقرهای
۱۳٫ کریم شیرینی
۱۴٫ ابوبکر حمیدی
۱۵٫ احمد مقدم
۱۶٫ جلیل جمالزاده
۱۷٫ یوسف کشی زاده(حسن)
۱۸٫ محمد غفاری
۱۹٫ خاطرخطیبی
۲۰٫ ناصر حدادی

خلیل بهرامی خبرنگار اعزامی اطلاعات** به کردستان در مورد اعدامهای سقز مینویسد: آیت‌الله خلخالی، دیروز وارد سقز شد و در محل تیپ سقز دادگاه صحرایی خود را برای رسیدگی به پرونده‌های دستگیرشدگانی که در حوادث سقز دست داشتند و حمله به تیپ سقز و به گردانهایی که از سنندج و کرمانشاه اعزام شده بودند حمله کرده بودند، تشکیل جلسه داد و به اتهامات۲۰ نفر افسر و درجه‌دار ژاندارمری و ارتش و غیرنظامیان این حوادث رسیدگی کرد. عده‌ای از افسران و درجه‌داران موقعی که به پادگان حمله شده بود، سرخدمت حاضر نشده بودند که در نتیجه متهم به همکاری با مهاجمان شدند. تیرباران شدگان عبارتند از: ستوان دوم احمد سعیدی، ستوان دوم قادر بهادر، ستوان دوم قادر خطیبی، گروهبان یکم محمد پامیری، گروهبان سوم وظیفه ناصر حدادی، گروهبان یکم کادر رسول امینی، گروهبان سوم محمد غفاری، گروهبان سوم ژاندارمری ناجی خورشیدی، استواردوم ژاندارمری کریم رضایی.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پاورقی:

*۲۷ مرداد ۱۳۵۸، آیت‌الله خمینی طی فرمانی خطاب به دولت، ارتش و ژاندارمری گفت:«از اطراف ایران گروه‌های مختلف ارتش و پاسداران و مردم غیرتمند تقاضا کرده‌اند که من دستور بدهم به سوی پاوه رفته و غائله را ختم کنند. من از همه آنها تشکر می‌کنم و به دولت و ارتش و ژاندارمری اخطار می‌کنم اگر با توپ‌ها، تانک‌ها، قوای مجهز تا ۲۴ ساعت دیگر حرکت به سوی پاوه نشود، من همه را مسئول می دانم، من به عنوان ریاست کل قوا به رئیس ستاد ارتش دستور می‌دهم که فورا با تجهیز کامل عازم منطقه شوند و به تمام پادگان‌های ارتش و ژاندارمری دستور می‌دهم که بی‌انتظار دستور دیگر و بدون فوت وقت با تمام تجهیزات به سوی پاوه حرکت کنند و به دولت دستور می‌دهم وسایل حرکت پاسداران را فورا فراهم کنم تا دستور ثانوی».

** بر گرفته از روزنامه اطلاعات ۷/۶/۱۳۵۸

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: