free Saeed Malekpour

انتقال زندانیان سیاسی به بند ایزوله شده در زندان مرکزی بندر عباس

on August 25, 2013

998279 505738682841690 1166983430 n انتقال زندانیان سیاسی به بند ایزوله شده در زندان مرکزی بندر عباس

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» بازجویان وزارت اطلاعات برای ایزوله کردن و ایجاد محدودیتهای غیر انسانی  علیه زندانیان سیاسی اقدام به تشکیل بند زندانیان سیاسی در زندان مرکزی بندر عباس نمودند.البته رژیم ولی فقیه نام بندهای زندانیان سیاسی را بند امنیتی می نامد تا اینگونه وانمود کنند که زندانی سیاسی در ایران ندارند.

روز جمعه اول شهریور ماه زندانیان سیاسی که در بندهای مختلف زندان مخوف مرکزی بندر عباس زندانی هستند به بندی به نام بند زندانیان سیاسی (امنیتی) منتقل کردند. تعداد زندانیان سیاسی که تا به حال به این بند منتقل شدند ۱۴ زندانی سیاسی می باشند که اسامی آنها به قرار زیر می باشد:

 

۱ـ ارژنگ داودی ۲ـمحمدرضا (میثم) حسینی  ۳ـ کریم موسی زاده۴ـ علی مرادی ۵ـ افشین سهراب زاده ۶ـ چنگیز رضایی ۷ـ حسن جوانی ۸ ـ احمد محمدی ۹ـ محمد زیر کوهی ۱۰ـ شاکر بدیعیان پور ۱۱ـ منصور زراعت کار ۱۲ـ عبدالرئوف لشتغانی ۱۳ـ باقر دهقانی ۱۴ـ محس حاشیان می باشند اکثر زندانیان فوق از زندانهای اوین،کردستان و سایر نقاط به زندان مرکزی بندر عباس تبعید شده اند.

بند جدید از ۷ سلول تشکیل شده که یکی از سلولهای آن به منظور نمازخانه اختصاص یافته است.پیش از این،  این بند از سلولهای انفرادی که ویژه نامیده می شدند  تشکیل شده بود و برای شکنجه زندانیان بکار برده می شد.

هدف از تشکیل این بند ایجاد محدودیتهای غیر انسانی و ایزوله کردن زندانیان سیاسی و ممانعت از ارتباط آنها با زندانیان عادی که قربانی رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای حاکم هستند می باشد. زندانیان سیاسی نقش مهمی در افشای جنایتهای زندانبانان در شکنجه، عدم درمان،زجرکش، فروش گسترده  مواد مخدروسرکوب وحشیانه زندانیان توسط باندهای مافیایی زندان دارند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال زندانیان سیاسی به بندهایی که با محدودیتهای زیاد و به منظورایزوله کردن آنها صورت می گیرد را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه به مراجع قضایی بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۲ شهریور ۱۳۹۲ برابر با  ۲۴ اوت ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل

منبع: فعالین حقوق بشر و دموکراسی‌ در ایران

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: