free Saeed Malekpour

خاطرات هاشمی از امام اندر حکمت ” کله پاچه “

on October 24, 2013
1381557 352414551571619 796819801 n خاطرات هاشمی از امام اندر حکمت  کله پاچه

طرحی از توکا نیستانی

خاطرات هاشمی از امام اندر حکمت ” کله پاچه “
روزی جمعی از سران حکومتی خدمت امام مشرف شده بودیم و در حال فیض بردن از فرمایشات ایشان بودیم. وقت ناهار شد امام فرمودند تا سفره ای گسترانیده شد، و دستور دادند تا کله پاچه ای بیاورند، حضار با بهت و تعجب به امام می نگریستند، به سرعت کله پاچه آماده شد و همه بر سفره نشستیم. امام فرمودند در این کله پاچه اندرزها نهفته است، گفتم اماما من بارها کله پاچه خورده ام اما متوجه پند و اندرز آن نشده ام امام فرمود هاشمی صبر داشته باش، سپس امام لقمه نانی برکشید و یکراست مغز کله را تناول نمودند. امام گفتند حکمتش را دریافتید؟ همگی عرض کردیم خیر یا امام شما از ما آگاه تری، امام فرمود حکمتش این است: اگر می خواهید حکومتی جاودان داشته باشید سعی کنید جامعه را از ” مغز ” تهی کنید.
سپس امام لقمه دیگری برداشتند و ” زبان ” کله پاچه را نوش جان فرمودند و باز هم پرسیدند حکمتش را درک کردید؟ ما باتعجب عرض کردیم خیر اماما شما از ما آگاه تری، امام فرمودند اگر می خواهید بر مردم حکمرانی کنید ” زبان ” جامعه را کوتاه و ساکت کنید. 
سپس امام چشمها و بناگوش کله پاچه را همچون قبل برکشیدند و سوال خود را تکرار کردند و ما همچنان پاسخ دادیم امام شما از ما به ما داناترید، امام فرمود:برای اینکه ملتی را کنترل کنید بر چشمها و گوشها مسلط شوید و اجازه ندهید مردم زیاد ببینند و زیاد بشنوند.
از آنجایی که من با امام احساس قرابت و نزدیکی بیشترین داشتم عرض کردم اماما قربانت بروم حکمت ها بسیار حکیمانه بودند اما جواب روده کوچک مان را چه بدهیم، امام در حالیکه دست خود را بر محاسن خود می کشید، با ابروان پرپشت خود اشاره ای به “پاچه ” انداختند و فرمودند، در این نیز حکمتی نهفته است، همگی گفتیم اماما چه حکمتی؟
فرمودند: “پاچه ” را بخورید و ” پاچه ” خواری را در جامعه رواج دهید تا حکومتتان مستدام باد. 

از تراوشات مغز ناقص خودم

رضا مارمولک
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: