free Saeed Malekpour

موجی از اعتصاب پتروشیمی های ماهشهر را فراگرفت، کارگران به موفقیت هائی دست یافتند

on October 25, 2013

 

wpi 13 موجی از اعتصاب پتروشیمی های ماهشهر را فراگرفت، کارگران به موفقیت هائی دست یافتندکارگران پتروشیمی های ماهشهر که مبارزات طولانی مدت و متعدد و متحدانه ای در سالهای گذشته داشته اند، در هفته گذشته نیز بار دیگر دست به اعتصاب و اعتراض زدند. کارگران خواهان افزاش دستمزد، حق سختی کار، برچیدن بساط پیمانکاران و عقد قرارداد مستقیم و دائم با کارفرما و برخی مطالبات دیگر هستند.

بنا به گزارش روزنه به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال اعتصاب سه روزه کارگران شرکتهای پیمانکاری فراورش و خوارزمی در پتروشیمی بندر امام در هفته گذشته، این اعتصاب با وعده مسئولین پتروشیمی جهت برگزاری جلسه ای برای رسیدگی به خواستهای کارگران پایان یافت و روز ٢٩ مهرماه در جلسه ای با حضور نماینده های کارگران و کارفرمایان و پس از مذاکره ای طولانی، کارگران موفق شدند به همه خواستهای خود دست پیدا کنند و دستورالعمل آن توسط مدیر عامل پتروشیمی بندر امام امضا شد و کارگران به خواست های زیر دست یافتند: افزایش ٣٢ درصد دستمزد، ۴ درصد حق کار سخت و زیان آور و حق نوبتکاری هماهنگ.

بدنبال اعتصاب کارگران پیمانکاری شرکتهای فراورش و خوارزمی، اعتصاب به پتروشیمی های اروند و مارون کشیده شد که با خواستهائی مشابه در روزهای ٢٩ و ٣٠ مهر دست به اعتصاب زدند. کارگران پتروشیمی فجر نیز به اعتصاب پیوستند و کارگران شرکت بسباران در پتروشیمی بندر امام مشغول امضای طوماری با مضمون خواستهای کارگران فراورش شدند.

کارگران پتروشیمی ماهشهر الگوئی برای کارگران سایر مراکز صنعتی هستند. پافشاری بر خواستها، اتحاد و دست زدن همزمان مراکز مختلف به اعتصاب و اعتراض، مدون کردن خواستها، درایت و هوشیاری نمایندگان کارگران در مذاکرات، گزارشدهی و مطلع کردن توده های کارگر از روند مذاکره، توسط نمایندگان کارگران، از جمله نقاط برجسته اعتراضات کارگران پتروشیمی های ماهشهر است. کارگران در سراسر کشور باید خود را برای اعتصابات بزرگ و متحدانه برای افزایش دستمزد، پایان دادن به کار پیمانکاران و عقد قرارداد مستقیم با کارفرمایان، حق تشکل و اعتصاب و سایر مطالبات خود آماده کنند. راهی جز دست زدن به اعتصابات بزرگ سراسری و منطقه ای و تجمعات اعتراضی برای بیرون کشیدن حقوق خود از حلقوم سرمایه داران و دولت آنها نیست.

حزب کمونیست کارگری ایران

٢ آبان ١٣٩٢، ٢۴ اکتبر ٢٠١٣

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: