free Saeed Malekpour

آقای روحانی! صد روزتان تمام شد!

on November 19, 2013

537104 238690962957231 1845198222 n آقای روحانی! صد روزتان تمام شد!

 

آقای روحانی! صد روزتان تمام شد!

آقای حسن روحانی

صبح شما بخیر

باز یک صبح بخیر دیگر اینبار با طعم رنج و غم نثار حضرتعالی تقدیم میکنم.

غرض از مزاحمت، اطلاع رسانی به شما و تیم شما جهت پایان یافتن مهلت صد روزه ای بود که وعده اش را دادید. البته که شما حقوقدان هستید و می دانستید که این حرف که مشکلات کشور را صد روزه حل خواهید کرد، هیچ بار حقوقی ای نداشته و صرفن یک تبلیغ انتخاباتی بوده است. همانطور که باراک اوباما پیش از انتخابات و در زمان سناتوری اش بیل به دست بود و قطعن قرار نبوده که پس از کسب قدرت باز هم بیل به دست باشد!

اما این متن را برای شما نمی نویسم. این را به هم نسلانم و جوانان همسن و سال خودم به سادگی، شیوایی و به آرامی می گویم که فریبمان دادند همانطور که سالها پیش با وعدۀ آزادی آزادیِ سید محمد خاتمی فریب خوردیم، اینبار هم با کلید بنفشی فریبمان دادند که اگر روحانی، بدتر از سایر افراد نبود، بهتر هم نبود و تفاوتی ایجاد نکرد.

آمار نجومی اعدامها، سیل دستگیری فعالین از هر طیف و گروهی، توقیف روزنامه (ها) و در حبس ماندن راهبران جنبش سبز پس از هزار روز، دورنمای روشنی را ارائه نمی کنند.

قدیمها می گفتند “سالی که نکوست از بهارش پیداست” و بهار که چه عرض کنم، تابستان و نیمی از پاییز شما به سر آمد و اندر خم یک کوچه هستیم. صد البته که ما از یک فرد نمیخواهیم یکشبه جهنم را گلستان کند چون رییس جمهور منتخب نه هالۀ نور دارند، نه سید هستند و نه هیچ چیز دیگر! امیدواریم تنها به مقام والای تدارکاتچی گرفتار نگردند. به همین خاطر، نگارنده عقیده دارد که سیر تحولات رو به پیشرفت ایران در زمینه حقوق مدنی، آزادی، لیبرالیسم، اومانیسم، برابری جنسیتی و حضور فعال زنان در عرصۀ اجتماع، نه در دست سیستمهای سیاسی که در دست آحاد مردمیست که بسیاریشان امروز کاسۀ داغتر از آش شده اند و دلسوزان میهن را نیز به لطف شبکه های اجتماعی با فحاشی، به باورشان به عقب می رانند و در دفاع از آراءشان گسترده ترین تحرکات آنلاین را بروز می دهند.

اینها را برای آن دسته ای مینویسم که جنبش جین پوشان ایرانی راه انداختند، به مقامات دولتی فرانسه به خاطر مسالۀ مذاکرات ژنو فحاشی می کنند و فیلترینگ سیستماتیک دولتی را دور می زنند تا به رویۀ وزیر امور خارجۀ همین سیستم بروند و برایش به به و چه چه کنند.

این تحرکات، همه نشان از یک نوع روان پریشی دارد که در متون روانشناسی اجتماعی به صراحت و با ذکر مثال به روشنی این نوع رفتار را تشریح مینماید.

 

کیان گیتی گهر

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: